Lähetyserä - Tavaraerän tiedot (Passitusilmoitus)

Ilmoita samassa tavaraerässä tavarat, joilla on sama tullinimike ja tavarankuvaus. Jos esimerkiksi tullinimikkeitä on useita, ilmoita jokainen omana tavaraeränään.

Nimike ja tavaraerän perustiedot

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut perustiedot tavaraerästä. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Tavaraerän numero

Tieto täyttyy automaattisesti.

Lähetysmaa

Tieto täyttyy automaattisesti, jos lähetysmaa on jo ilmoitettu ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä. Jos kenttä on tyhjä, valitse lähetysmaa. Kenttä näkyy vain, jos olet valinnut tekeväsi TIR-carnet-ilmoitusta. Lähetysmaa on maa, josta TIR-kuljetus alkaa.

Määrämaa

Tieto täyttyy automaattisesti, jos määrämaa on jo ilmoitettu ”Tulliselvitettävä erä” -näytöllä. Jos kenttä on tyhjä, valitse määrämaa.

Ilmoitustyyppi

Tieto täytyy ilmoittaa vain, jos olet ilmoittanut tekeväsi T-passituksen, joka sisältää T1- ja T2-tavaroita. 

Muussa tapauksessa tieto täyttyy automaattisesti.

Viitenumero (UCR)

Kun ilmoitat passitusilmoituksella saapumisen turvatietoja (turvallisuuskoodi ”1 – Saapumisen turvatiedot”), tieto on pakollinen. UCR-viitteen sijasta voit ilmoittaa rahtikirjan numeron ”Kuljetustiedot”-näytöllä.

Ilmoita UCR-viitenumero tässä, jos tavaraerille on eri viitteet. Muuten ilmoita se tulliselvitettävän erän tiedoissa.

UCR-viitenumero voi olla WCO:n ISO 15459 -standardin mukainen koodi tai vastaava.

Rahdinmaksutapa

Rahdin maksutavan saa ilmoittaa vain, jos annat ilmoituksella turvatiedot. Tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista. 

Ilmoita rahdin maksutapa tässä, jos tavaraerillä on eri maksutavat. Muuten ilmoita maksutapa tulliselvitettävän erän tiedoissa. Tiedon saa ilmoittaa vain yhdellä tasolla.

Nimike

Ilmoita tavaran tullinimike kuuden tai kahdeksan numeron tarkkuudella. Tiedon ilmoittaminen on toistaiseksi vapaaehtoista. 

Huomioi, että tullinimikkeen ilmoittaminen nopeuttaa ilmoituksen käsittelyä. Lisäksi jos tullinimikettä ei ole ilmoitettu, palvelu ei pysty laskemaan arviota varattavan vakuuden määrästä. arvioimaan vakuudesta varattavan verojen määrää. Katso lisätietoa kohdasta ”Vakuudet”.

CUS-koodi

CUS-koodi on Euroopan vaarallisten kemikaalien vientiin ja tuontiin liittyvä tunnistenumero. Selvitä itse esimerkiksi TARIC-tietokannasta, kohdistuuko tullinimikkeeseen CUS-koodi, joka edellyttää toimenpiteitä. Jos liittyy, ilmoita CUS-koodi tässä. Huomioi, että jos ilmoitat CUS-koodin, sinun pitää silti ilmoittaa myös tavarankuvaus. Lue lisää CUS-koodeista Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilta.

Tullinimikkeen kuvaus (Taric) 

Tämä kenttä täyttyy automaattisesti, kun olet syöttänyt voimassa olevan tullinimikkeen.

Tavarankuvaus

Kohdassa ”Tavarankuvaus” ilmoita tavaroista sellainen tavanomainen kauppanimitys, josta tavarat voidaan tunnistaa. Et voi käyttää tavaraa kuvaavaa yleisnimitystä tai pelkkää malli- tai tuotenumeroa. Tavarankuvauksena on kerrottava sanallisesti, mistä tavarasta on kysymys.

Esimerkiksi "vaatteet" ei ole riittävän tarkka kuvaus, vaan sinun pitää yksilöidä, minkälaista vaatteista on kyse, kuten "naisten puuvillaisia yöpukuja”. Nimitys ”varaosat” ei riitä, vaan on yksilöitävä, minkälaisista varaosista on kyse, esimerkiksi ”auton tuulilasi” tai ”tuulettimen hihna”.

Jos olet ilmoittanut tullinimikkeen, joka vaatii todistuksen tai luvan, ”Tavarankuvaus”-kentän alle tulee näkyviin otsikko ”Sertifikaatit”. Sen alla on tieto asiakirjasta, joka sinulla pitää olla. Liitä asiakirja ilmoitukseen ”Liiteasiakirjat”-kohdassa. 

Vaarallinen tavara

Ilmoita YK:n vaarallisten aineiden koodi (UNDG-koodi), jos kuljetetaan vaarallista ainetta. 

Määrät

Ilmoita tässä kohdassa vaaditut määrätiedot tavarasta. Lue tarkemmat ohjeet alta.

Bruttopaino (kg) 

Ilmoita koko lähetyksen bruttopaino kiloina. Tieto on pakollinen ilmoittaa. Bruttopaino on tavaran paino pakkauspäällyksineen lukuun ottamatta kuljetusvälineitä ja kontteja. Ilmoita alle 1 kg:n bruttopaino esimerkiksi muodossa "0,654", kuitenkin enintään 6 desimaalilla. Yli kilon painon voit pyöristää lähimpään kiloon pyöristyssääntöjen mukaisesti.

Nettopainot (kg) 

Nettopaino on tavaran paino ilman pakkauspäällyksiä.  

Lisäpaljoudet

Jos TARIC-nimikkeistössä vaaditaan nimikkeelle lisäpaljousyksikkö, se tulee näkyviin palvelussa. Tällöin ”Lisäpaljoudet”-kentän perään tulee näkyviin lisäpaljouden yksikkö.

Esimerkiksi useat vaatenimikkeet tarvitsevat lisäpaljoudeksi kappalemäärän (NAR). Lisäpaljous on pakollinen tieto silloin, kun tavaran nimike sitä edellyttää. 

Pakkaukset

Ilmoita pakkaustiedot. Pakkauksella tarkoitetaan yksikköä, jota ei voida jakaa ilman pakkauksen purkamista.

Valitse ”Pakkauslaji”-kentässä pakkausten lajia ilmaiseva koodi. 

 Ilmoita ”Pakkausten lukumäärä” -kentässä yksittäisten pakkausten lukumäärä. Irtotavarasta eli bulkkitavarasta ei tarvitse merkitä lukumäärää. Bulkkitavaraksi katsotaan pakkauslajit VQ, VG, VL, VY, VR, VS ja VO.

Jos samaan pakkaukseen on pakattu enemmän kuin yksi tavaraerä, ilmoita vähintään yhden tavaraerän tiedoissa pakkausten lukumääräksi yksi (1). Muiden samassa pakkauksessa olevien tavaraerien tiedoissa ilmoita pakkausten lukumääräksi nolla (0). 

Ilmoita ”Lähetysmerkinnät”-kentässä vapaamuotoinen kuvaus kollien tai pakkausten merkinnöistä ja numeroista. Jos kolleissa ei ole merkintöjä, ilmoita "Ei merkkejä". Jos pakkauksen lukumääräksi on ilmoitettu nolla, ilmoita samat pakkausmerkinnät kuin sillä erällä, jossa pakkausten kokonaismäärä on ilmoitettu. 

Jos tavaralla on useampi pakkauslaji, ilmoita ne omilla riveillä. Saat näkyviin uuden rivin, kun painat painiketta ”+ Lisää pakkaus”.

Edeltävät asiakirjat

Ilmoita edeltävä asiakirja. Se on yleisimmin saapumisen yleisilmoitus, väliaikaisen varastoinnin ilmoitus eli yleisilmoitus. 

Valitse edeltävän asiakirjan tyyppi ensimmäisen sarakkeen ”Edeltävän asiakirjan tyyppi” alasvetovalikosta. Valitse tyyppi seuraavien ohjeiden mukaan:

  • Jos edeltävänä asiakirjana on saapumisen yleisilmoitus tai väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, ilmoita asiakirjan tyypiksi joko ”N355 – Saapumisen yleisilmoitus” tai ”N337 – Väliaikaisen varastoinnin ilmoitus”. 
    • Ilmoita lisäksi alatason kuljetusasiakirjan tunniste.
  • Jos edeltävänä asiakirja on tullivarastoinnin tulli-ilmoitus, ilmoita edeltävän asiakirjan tyypiksi "NMRN – Ilmoituksen / tiedoksiannon MRN" ja viitteeksi MRN-viitenumero.
  • Jos edeltävänä asiakirja on annettu varamenettelyssä eikä varamenettely ole saanut MRN-numeroa, ilmoita asiakirjan tyypiksi ”1ZZZ – Muu edeltävä asiakirja”.
  • Jos edeltävää asiakirjaa ei ole, valitse ”9000 – Ei edeltävää menettelyä”. Koodin 9000 käyttö on mahdollista vain, jos edeltävää saapumisen yleisilmoitusta ei ole annettu ja turvatiedot annetaan passitusilmoituksella.

Lisätiedot

Voit tarvittaessa ilmoittaa tavaraeräkohtaisia lisätietoja.

Liiteasiakirjat

Jos kuljetukseen tai tavaroihin liittyy lupia tai lisenssejä, ilmoita ne tässä. Liiteasiakirjoja voivat olla esimerkiksi terveystodistus tai tuontilupa.

Ilmoita asiakirjan tyyppi ja tunniste. Voit tarvittaessa ilmoittaa ”Tavaraerän rivi asiakirjassa” -kentässä, millä asiakirjan rivillä tavara on. ”Lisätietoja”-kenttään voit merkitä esimerkiksi asiakirjan päiväyksen. Ilmoituksen käsittelyn nopeuttamiseksi lataa myös liite ennen ilmoituksen lähettämistä. 

Lisäviitteet

Voit tarvittaessa ilmoittaa lisäviitteitä, esimerkiksi negaatiokoodin ”Y903 – Tullille esitettävät tavarat eivät sisälly kulttuuriesineiden luetteloon”.

Vastaanottaja

Ilmoita vastaanottaja, jos tavaraerillä on eri vastaanottaja. 

AEO-toimitusketjun lisätoimijat

Tässä voit ilmoittaa tavaraerää koskevan AEO-toimitusketjun lisätoimijan tiedot.

Ilmoita toimijan EORI-numero  ja rooli, minkä perusteella muut tiedot täyttyvät automaattisesti.

Ilmoita AEO-lisätoimijan EORI-numero tai kansainvälisen MRA-sopimuksen mukainen tunniste, joka vastaa AEO-toimijan tunnistetta. Valitse toimijan rooli AEO-toimitusketjun lisätoimijalle.