Toimijat (Passitusilmoitus)

Ilmoita ”Toimijat”-näytöllä koko tulli-ilmoitukselle yhteiset toimijatiedot.

Pakollisia tietoja ovat yhteyshenkilön, passitusmenettelyn haltijan ja mahdollisen edustajan tiedot. Lisäksi voit ilmoittaa lähettäjän, vastaanottajan, kuljetusliikkeen sekä toimitusketjun muun toimijan tiedot.

Tässä näkyvät myös antamasi luvan tiedot. 


Yleistä toimijatietojen ilmoittamisesta

Jokaisella ilmoituksen toimijalla on oltava jokin tunnistenumero, joko EORI-numero tai muu yksilöintitieto.

Passitusmenettelyn haltijalla ja edustajalla on aina oltava EORI-numero. Muista toimijoista voit ilmoittaa joko tunnistenumeron tai täyttää toimijan nimi- ja osoitetiedot. Palvelu täyttää automaattisesti nimi- ja osoitetiedot antamasi EORI-numeron perusteella. 

Suomalaisten yritysten EORI-numero on y-tunnuksesta ja maakoodista koostuva toimijan tunnistenumero (FI1234567-8). Voit tarkistaa yrityksen EORI-numeron voimassaolon komission EORI-numeron validointipalvelusta. Hae EORI-rekisteröinti etukäteen Tullista, jos tarvitset sitä. 

Tunnistenumeron lisäksi voit halutessasi ilmoittaa Tullin antaman toimipistetunnisteen. Edustajan on aina ilmoitettava toimipistetunniste. Jos annat ilmoituksessa toimipistetiedon, palvelu täyttää automaattisesti Tullille arkistoitaviin ilmoitustietoihin osoitetiedot, jotka ovat Tullin asiakasrekisterissä aiempien lupatietojen perusteella. Voit tarkistaa toimipistetunnisteesi Omat tiedot -palvelustamme.

Kohdissa ”Passitusmenettelyn haltija” ja ”Edustaja” saat osan tiedoista automaattisesti, kun valitset valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen toimijan tietoja”. Tällöin ilmoitukseen täyttyy toimipistetunnisteen mukainen osoitetieto. Toimipisteen osoitetietoina näkyy oletuksena YTJ:hin merkitty yrityksen päätoimipaikan osoite (toimipiste ”000”). Jos yritys on ulkomainen, sen sijaan voi näkyä osoite, jota on käytetty EORI-numeron rekisteröinnissä. Jos olet asetuksissa ilmoittanut toimipistetunnisteeksi muun kuin päätoimipaikan, palvelu hakee tämän toimipistetunnisteen mukaiset osoitetiedot.

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö on ilmoituksen antaja. Tulli voi tarvittaessa kysyä yhteyshenkilöltä lisätietoja. 

Jos olet tallentanut tietosi etukäteen asetuksiin, voit valita valintaruudun ”Käytä tunnistautuneen henkilön tietoja”, jolloin yhteyshenkilön tiedot täyttyvät ilmoitukseen automaattisesti. Jos et käytä tunnistautuneen henkilön tietoja, ilmoita kenttiin nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.  

Passitusmenettelyn haltija

Passitusmenettelyn haltija vastaa siitä, että ilmoituksessa annetut tiedot ovat oikein. 

Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumeroksi EORI-numero, tai yksityishenkilön henkilötunnus. Kun olet ilmoittanut EORI-numeron, palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti. Muussa tapauksessa täytä nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, toimijan luonne ja asiointikieli.

Passitusilmoituksessa toimijan luonne on aina ”R – EORI”, jos toimija on yritys. 

Valitse asiointikieli alasvetovalikosta. 

Jos teet TIR-carnet-ilmoitusta, täytä tähän myös TIR-haltijan tunnus.

Luvat 

Tieto täyttyy automaattisesti aiemmin tekemiesi valintojen perustella. Jos luvan tiedot puuttuvat ja olet antamassa esimerkiksi valtuutetun lähettäjän passitusta, sinun pitää tehdä kokonaan uusi ilmoitus.

Edustaja

Jos annat ilmoituksen edustajana, lisää ”Edustaja”-kohdassa tietosi painikkeesta ”+ Lisää edustaja”. Edustajana voi toimia esimerkiksi huolintaliike. Edustajalla on aina oltava EORI-numero, jos edustaja on yritys. Palvelu täyttää edustusmuodoksi automaattisesti ”2 – Suora edustus”.

Jos et käytä tunnistautuneen toimijan tietoja, syötä ilmoitukseen tunnistenumero. Palvelu täyttää nimi- ja osoitetiedot sekä toimijan luonteen ilmoitukseen automaattisesti, jos tunnistenumero on EORI-numero. Muussa tapauksessa ilmoita nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka sekä valitse alasvetovalikosta maa.

Lähettäjä

Lähettäjän tunnistenumerona voi ilmoittaa vain EORI-numeron. Kun ilmoitat lähettäjän EORI-numeron, palvelu täyttää muut tiedot automaattisesti.

Jos lähettäjällä ei ole EORI-numeroa, jätä tunnistenumero tyhjäksi ja ilmoita lähettäjän nimi- ja osoitetiedot.

Vastaanottaja

Jos kaikilla ilmoituksen alatason lähetyserillä on sama vastaanottaja, ilmoita vastaanottajan tiedot tässä ja valitse valintaruutu ”Käytä samaa vastaanottajaa koko ilmoituksella”. Jos ilmoitat eri vastaanottajien tietoja, ilmoita tiedot vasta ”Lähetyserä - tavaraerä”-näytöllä.

Vastaanottajan tunnistenumerona voi ilmoittaa vain EORI-numeron. Kun ilmoitat vastaanottajan EORI-numeron, palvelu täyttää muut tiedot automaattisesti.

Jos vastaanottajalla ei ole EORI-numeroa, jätä tunnistenumero tyhjäksi ja ilmoita vastaanottajan nimi- ja osoitetiedot.

Kuljetusliike

Kuljetusliikettä ei saa ilmoittaa, jos se on sama kuin passitusmenettelyn haltija.
Ilmoita kuljetusliikkeen tunnistenumeroksi EORI-numero.

AEO-toimitusketjun lisätoimijat

Ilmoita AEO-lisätoimijan EORI-numero tai kansainvälisen MRA-sopimuksen mukainen tunniste, joka vastaa AEO-toimijan tunnistetta. Valitse toimijan rooli AEO-toimitusketjun lisätoimijalle.