Aktörer (Transiteringsdeklaration)

Ange på sidan ”Aktörer” aktörsuppgifter som är gemensamma för hela tulldeklarationen.

Uppgifterna om kontaktperson, person som är ansvarig för transiteringsförfarandet och eventuellt ombud är obligatoriska uppgifter. Därtill kan du ange uppgifterna för avsändare, mottagare, transportfirma samt annan aktör i leveranskedjan.

Här visas även uppgifterna om tillståndet du angett. 

Allmänt om angivande av aktörsuppgifter

Varje aktör i deklarationen ska ha ett identifieringsnummer, antingen ett EORI-nummer eller någon annan identifikationsuppgift.

Personen som är ansvarig för transiteringsförfarandet och ombudet ska alltid ha ett EORI-nummer. För andra aktörer kan du ange antingen identifieringsnumret eller aktörens namn och adressuppgifter. Tjänsten fyller automatiskt i namn- och adressuppgifterna utifrån EORI-numret du angett.

Finska företags EORI-nummer är ett identifieringsnummer som består av FO-numret och landskoden (FI1234567-8). Du kan i EU-kommissionens tjänst Validering av EORI-nummer kontrollera om ditt företags EORI-nummer är giltigt. Ansök om EORI-registrering på förhand hos Tullen, om du behöver det. 

Om du vill kan du utöver identifieringsnumret ange det identifieringsnummer som Tullen gett för verksamhetsstället. Ett ombud ska alltid ange identifieringsnumret för sitt verksamhetsställe. Om du i deklarationen anger uppgiften för verksamhetsstället, fyller tjänsten automatiskt i adressuppgifter till de deklarationsuppgifter som arkiveras vid Tullen. Dessa adressuppgifter finns i Tullens kundregister baserat på tidigare tillståndsuppgifter. Du kan kontrollera identifieringsnumret för ditt verksamhetsställe i vår tjänst Egna uppgifter.

Under ”Person som är ansvarig för transiteringsförfarandet” och ”Ombud” får du en del av uppgifterna automatiskt när du kryssar för rutan ”Använd den identifierade aktörens uppgifter”. Då ifylls adressuppgifterna i deklarationen enligt identifieringsnumret för verksamhetsstället. Som adress för verksamhetsstället visas som standard adressen till företagets huvudkontor som registrerats i FODS (verksamhetsställe ”000”). Om företaget är utländskt kan istället den adress visas som använts vid registreringen av EORI-numret. Om du i inställningarna har angett något annat kontor än huvudkontoret som identifierare för verksamhetsstället, söker tjänsten fram adressuppgifterna enligt denna identifierare.

Kontaktperson

Kontaktperson är den person som inger deklarationen. Tullen kan vid behov begära mera information av kontaktpersonen. 

Om du har sparat dina uppgifter i förväg i inställningarna, kan du välja kryssrutan ”Använd den identifierade personens uppgifter”, så ifylls kontaktpersonens uppgifter automatiskt i deklarationen. Om du inte använder den identifierade personens uppgifter, ange ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i fälten.  

Person som är ansvarig för transiteringsförfarandet

Personen som är ansvarig för transiteringsförfarandet ansvarar för att uppgifterna som angetts i deklarationen är korrekta. 

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, ange EORI-numret eller en privatpersons personbeteckning som identifieringsnummer i deklarationen. När du angett EORI-numret fyller tjänsten i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur automatiskt i anmälan. I annat fall fyll i namn, gatuadress, postnummer, postanstalt, land, aktörens natur och kontaktspråk.

I transiteringsdeklarationer är aktörens natur alltid ”R – EORI” om aktören är ett företag. 

Välj kontaktspråk i rullgardinsmenyn. 

Om du inger en TIR-carnet-deklaration, ska du här även fylla i TIR-carnetinnehavarens ID-nummer.

Tillstånd 

Uppgiften ifylls automatiskt utifrån dina tidigare val. Om tillståndsuppgifterna saknas och du ska inge t.ex. en transiteringsdeklaration för godkända avsändare måste du göra en helt ny deklaration.

Ombud

Om du inger anmälan som ett ombud, fyll i dina uppgifter under ”Ombud” via knappen ”+ Lägg till ombud”. Till exempel en speditionsfirma kan agera som ombud. Ombudet ska alltid ha ett EORI-nummer om det är ett företag. Tjänsten fyller automatiskt i ”2 – Direkt ombudskap” som typ av ombudskap.

Om du inte använder den identifierade aktörens uppgifter, fyll i identifieringsnumret i deklarationen. Tjänsten fyller automatiskt i namn- och adressuppgifterna samt aktörens natur i deklarationen om identifieringsnumret är ett EORI-nummer. I annat fall ange namn, gatuadress, postnummer och postanstalt samt välj land i rullgardinsmenyn. 

Avsändare

Bara EORI-nummer kan anges som avsändarens identifieringsnummer. När du anger ett EORI-nummer fyller tjänsten i de övriga uppgifterna automatiskt.

Om avsändaren inte har något EORI-nummer, lämna fältet för identifieringsnummer tomt och ange avsändarens namn- och adressuppgifter.

Mottagare

Om deklarationens alla leveranspartier på undernivå har samma mottagare ska du ange uppgifterna om mottagare här och välja kryssrutan ”Använd samma mottagare i hela deklarationen”. Om du anger uppgifter om olika mottagare, ange uppgifterna först på sidan ”Leveransparti - varupost”.

Bara EORI-nummer kan anges som mottagarens identifieringsnummer. När du anger mottagarens EORI-nummer fyller tjänsten i de övriga uppgifterna automatiskt.

Om mottagaren inte har något EORI-nummer, lämna fältet för identifieringsnummer tomt och ange namn- och adressuppgifter.

Transportfirma

Transportfirman får inte anges om den är samma aktör som personen som är ansvarig för transiteringsförfarandet.

Ange EORI-numret som identifieringsnummer för transportfirman.

Ytterligare aktörer i AEO-leveranskedjan 

Ange ytterligare AEO-aktörens EORI-nummer eller identifikationen enligt ett internationellt MRA-avtal som motsvarar en AEO-aktörs identifikation. Välj aktörens roll för ytterligare aktören i AEO-leveranskedjan.