Transportuppgifter (Transiteringsdeklaration)

Under ”Transportuppgifter” finns följande uppgifter:

  • transportuppgifter vid avgång
  • transportmedel vid gränsen
  • container- och förseglingsuppgifter
  • transportdokument
  • uppgifter om rutt.

Transportsätt inrikes

Välj transportsättet inrikes.

Ange transmedlet genom att klicka på knappen ”+ Lägg till transportmedel”. Ange som transportmedlets identifieringsnummer t.ex. registreringsnumret för det fordon som varorna är lastade på. Ange både dragfordonets och släpvagnens uppgifter.

Inget identifieringsnummer anges om transportsättet är ”5 – Postförsändelser” eller ”7 – Transport genom fasta installationer (elström, naturgas)”.

Välj som ”Typ av identifierare” det alternativ som beskriver transportmedlets identifieringsnummer, t.ex. ”30 – Vägfordonets registreringsnummer”.

Välj transportmedlets registreringsland som nationalitet. Nationaliteten anges inte om transportsättet är ”2 – Järnvägstransport”, ”5 – Postförsändelser” eller ”7 – Transport genom fasta installationer (elström, naturgas)”. 

Transportmedel vid gränsen

Välj transportsättet vid gränsen.

Ange transmedlet genom att klicka på knappen ”+ Lägg till transportmedel”. Ange registreringsnumret för det aktiva transportmedlet som identifieringsnummer.

Välj som ”Typ av identifierare” det alternativ som beskriver transportmedlets identifieringsnummer, t.ex. ”30 – Vägfordonets registreringsnummer”.

Om det är fråga om transportsättet ”4 – Flygtransport”, ange flygnumret (IATA/ICAO) som transportens referens, t.ex. AY123.

Välj transportmedlets registreringsland som nationalitet.

Ange som gränstullkontor det tullkontor via vilket transporten anländer till den nya avtalspartens område. Vid ankomst t.ex. från Finland till Norge anges det första gränstullkontoret i Norge.

Containrar och förseglingar

Om du ska ange uppgifter om containrar eller förseglingar, klicka på knappen ”+ Lägg till container eller försegling”.

Om varan finns i en container vid deklarationstidpunkten, ange containernumret i fältet ”Containernummer”. För sjöcontainrar, ange identifieringsnumret i formen fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer.

Kommersiella förseglingar får inte anges utan endast förseglingar enligt godkända avsändares förseglingstillstånd. Du kommer åt att ange förseglingen genom att klicka på pennikonen, varpå ett nytt fönster öppnas. När du angett alla förseglingar, klicka på knappen ”Spara”, varpå fönstret stängs och du kommer tillbaka till deklarationen. Antalet förseglingar ifylls automatiskt när du har angett förseglingarna. Andra förseglingar kan du vid behov ange med koden för ytterligare uppgifter ”FIXXX”.

Ange i fältet ”Varupostnummer” det löpande varupostnummer som gäller för hela deklarationen. Du kommer åt att ange varuposterna genom att klicka på pennikonen, varpå ett nytt fönster öppnas. När du angett alla varuposter, klicka på knappen ”Spara”, varpå fönstret stängs och du kommer tillbaka till deklarationen. Uppgiften är obligatorisk om du anger uppgifter om container eller förseglingar.

Transportdokument

Lägg till transportdokument genom att klicka på knappen ”+ Lägg till dokument”. Välj typen av dokument och ange dokumentets nummer. Ladda upp en bilaga om det behövs. 

Rutt

Avsändningsland (Country of dispatch)

Uppgiften ifylls automatiskt utifrån uppgifterna du angett tidigare när du inger en TIR-carnet-deklaration.

Destinationsland (Country of destination)

Uppgiften ifylls automatiskt utifrån uppgifterna du angett tidigare.

Bindande färdväg

Tjänsten fyller automatiskt i uppgiften om det behövs.

Landkod/-koder i ruttordning

Uppgiften måste anges om säkerhetsuppgifter inges med deklarationen. Länderna längs med färdvägen ska anges i ordningsföljd från avgången till destinationen.