Skapa din egen deklarationsunderlag som stomme för en ny deklaration


Se allmänna anvisningar om deklarationslistor på sidan Deklarationslistor.

Egna deklarationsunderlag

Klicka på ”Egna deklarationsunderlag” för att visa färdiga deklarationsunderlag som skapats i ditt företags namn.
Deklarationslistor: Egna deklarationsunderlag. Bild på den aktiverade fliken Egna deklarationsunderlag.

Använd t.ex. sökning för att hitta önskat deklarationsunderlag och välj sedan deklarationen från listvyn. Du överförs nu till sidan ”Sammandrag och sändning” för ifrågavarande deklaration.

Du kan använda deklarationsunderlaget som sådant som stomme för en ny deklaration genom att välja ”Använd deklarationsunderlag”.

alt=""

Du kan redigera ett öppet deklarationsunderlag genom att klicka på ”Redigera deklarationsunderlag”. Om du redigerar ett deklarationsunderlag, sparas ändringarna i det då du klickar på knappen ”Spara ändringar”. Därefter öppnas ännu en separat sida för sparande, där du kan ge ditt deklarationsunderlag ett nytt namn.

alt=""

Du kan också radera egna deklarationsunderlag. Genom att klicka på ”Ångra” går du tillbaka till föregående sida.

Genom att klicka på ”Stäng” på huvudsidan ”Sammandrag och sändning” återvänder du till deklarationslistan ”Egna deklarationsunderlag”.

alt=""

Anvisningar om skapande av deklarationsunderlag finns på sidan Sammandrag och sändning - Deklarationsunderlag.