Deklarationslistor: Färdiga

Se allmänna anvisningar om deklarationslistor  på sidan Deklarationslistor.


Under deklarationslistan ”Färdiga” visas de deklarationer som frigjorts för förfarandet, ogiltigförklarats eller avslutats.
Genom att klicka på en deklarationsrad öppnas sidan ”Sammandrag och sändning” för ifrågavarande deklaration.

alt=""
 
Om det finns en bild på ett dokument i deklarationens högra kant, innebär detta att ett dokument hänför sig till deklarationen. Klicka på bilden av dokumentet för att öppna den i en ny flik.

alt=""

Du kan skapa deklarationsunderlag av deklarationer under deklarationslistan ”Färdiga”. Anvisningar om skapande av deklarationsunderlag finns på sidan Sammandrag och sändning.