Deklarationslistor: Under handläggning

Se allmänna anvisningar om deklarationslistor på sidan Deklarationslistor.

 

alt=""
Under deklarationslistan ”Under handläggning” visas de deklarationer som kräver åtgärder antingen av deklarationens inlämnare eller tulltjänstemannen. Deklarationerna har ingetts men inte frigjorts för förfarandet.

Deklarationerna som visas under deklarationslistan ”Under handläggning” har därmed någon av följande status: har skickats, har godtagits, har registrerats, har avvisats, väntar på svar, korrigering har skickats eller korrigering har avvisats.
Genom att klicka på en deklarationsrad öppnas sidan ”Sammandrag och sändning” för ifrågavarande deklaration.

Om en röd triangel visas i deklarationslistan, innebär detta att deklarationen förutsätter att du vidtar åtgärder, t.ex. svarar på en begäran om tilläggsutredning som Tullen skickat.

Deklarationslistor: Under handläggning. Bild på åtgärdsbegäran som Tullen skickat. I statusfältet visas en röd triangel med ett utropstecken och statusen är "Väntar på svar". 


Om det finns en bild på ett dokument i deklarationens högra kant, innebär detta att ett dokument hänför sig till deklarationen. Klicka på bilden av dokumentet för att öppna den i en ny flik.

 

alt=""