Deklarationslistor: Utkast

 

Se allmänna anvisningar om deklarationslistor på siden Deklarationslistor. På sidan Utkast och kopiering hittar du anvisningar om hur du kan göra ett utkast av en tidigare deklaration.


Utkast

Under deklarationslistan ”Utkast” visas de deklarationer som du börjat fylla i men inte ännu skickat till Tullen. När en deklaration redigeras eller en ny deklaration skapas, sparar systemet automatiskt uppgifterna som matats in som utkast.

Ett meddelande om att utkastet har sparats visas i deklarationens informationspanel ovanför uppgifterna om deklarationen.

alt=""

Utkastet kan sparas genom att i deklarationen klicka på knappen ”Stäng” eller på Tullens logo.

alt="" 


Användaren kan välja om uppgifterna sparas eller inte. De utkast som sparats finns samlade under deklarationslistan ”Utkast”.

Fortsatt handläggning av utkast


Sök fram önskat utkast med hjälp av filtrering. Välj deklarationsrad från listan och fyll i hela deklarationen.

alt=""

Om du vill ta bort en deklaration ska du öppna den i deklarationslistan ”Utkast” och klicka på ”Radera utkast”.

alt=""

Läs mer om skapande av utkast på sidan ”Egna deklarationsunderlag” och  på sidan ”Praktiska tips och utkast”.