Deklarationsparti

Ange följande uppgifter på sidan ”Deklarationsparti”: aktörens referens, typ av deklaration, ytterligare typ av deklaration, skattebestämningsdag, ytterligare uppgifter och bifogade dokument.

Grunduppgifter

Ange här de grunduppgifter som begärs. Läs närmare anvisningar nedan.

Aktörens referens

Ange som aktörens referens ett fritt formulerat referensnummer som specificerar tulldeklarationen. Referensen får bestå av högst 22 tecken och kan innehålla siffror, bokstäver eller specialtecken.

Typ av deklaration

Typen av deklaration fylls i automatiskt utifrån dina tidigare val. I skattegränsdeklarationer är deklarationstypen alltid ”CO – Unionsvaror i internhandel inom Unionens tullområde”. Deklarationstypen kan inte ändras. Om deklarationstypen är felaktig måste du börja om från början och fylla i en ny deklaration.

Ytterligare typ av deklaration

Tjänsten fyller automatiskt i ”A – Standardtulldeklaration” som ytterligare typ av deklaration.

Skattebestämningsdag

Välj första dagen i skatteperioden, dvs. den föregående kalendermånaden, som skattebestämningsdag. En deklaration för en kalendermånad kan inte inges under samma månad.

Ytterligare uppgifter

Om du inte har gett ditt samtycke till elektronisk delgivning visas koden för ytterligare uppgifter ”FINCO – Kunden ger inte sitt samtycke till elektronisk delgivning” i ytterligare uppgifterna om deklarationspartiet.

Om du ändrar dig och vill ge ditt samtycke, dvs. önskar att Tullen skickar elektroniska notifikationer till din e-post, ska du ändra uppgiften om samtycke i användarinställningarna. Läs mer detaljerade anvisningar om hur du ändrar uppgiften om samtycke på sidan Inställningar - Tullens anvisningar.

Ange vid behov under ”Ytterligare uppgifter” en eller flera koder för ytterligare uppgifter som gäller hela deklarationen.

Tjänsten fyller automatiskt i koderna ”FIPER” och ”FIPDF”. Det betyder att tjänsten skapar ett formbundet dokument i pdf-format av besluten som du kan hämta senare i e-tjänsten. Välj inte bort detta alternativ, om du till exempel behöver ett beslut om frigörande som du visar upp åt transportfirman eller lagerhavaren.

Tjänsten fyller även automatiskt i koden ”FIKIR – Bokföringsreferens för skattegränsen”. Ange som beskrivning för koden ett referensnummer eller en annan uppgift, med hjälp av vilken mer detaljerade uppgifter om mottagarna vid behov hittas i företagets bokföring. Uppgiften kan vara t.ex. en beställarlista.

Om du behöver ange flera ytterligare uppgifter, kan du göra det med knappen ”+ Lägg till ytterligare uppgifter”. Välj i rullgardinsmenyn koden som behövs i deklarationen. Ange vid behov en beskrivning av koden för ytterligare uppgifter i fältet ”Beskrivning”.

Om du av misstag har lagt till en extra rad för ytterligare uppgifter, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före koden och klickar upptill på knappen ”Ta bort valda”.

Bifogade dokument

I denna deklaration behöver man inte ange något bifogat dokument, om Tullen inte särskilt begär det.

Vid behov kan du lägga till flera dokument med knappen ”+ Lägg till dokument”. Om du av misstag har lagt till en extra rad för bifogade dokument, får du bort den då du kryssar för rutan i kolumnen före typen och klickar upptill på knappen ”Ta bort valda”.